U svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 informiramo članove društva kako se sastanci i izleti do daljnjeg neće održavati. O ponovno uspostavi aktivnosti, biti ćete obaviješteni.