Treću opću planinarsku školu u organizaciji PD Montero provedenu tijekom 2018. i 2019. godine uspješno su završili: Patrizia Martinčić, Ornella Brezovečki, Tatjana Burić, Boban Memedović, Vasilija Ciceran, Biserka Jurčić, Gorana Gjurić Marušić, Vjekoslav Mofardin, Gabriella Paulišić Sošić, Rita Zec, Goran Zgrabljić, Silvija Žagar, Ivan Žagar, Sanjin Filipić, Arabella Gašpić, Meri Vidulin, Daliborka Dokić, Filip Uzelac i Karina Jurman.
Dvodnevnim izletom na Platak 16. i 17.02.2013. završila je druga opća planinarska škola, te je svečana podjela diploma održana na redovitoj skupštini društva. Planinarsku školu uspješno su završili: Maella Rovis, Adriano Mates, Bruno Žufić, Leana Gherbassi, Sonja Rakita, Igor Dobrača, Edita Paulišić, Sergio Godena, Vesna Dapinguente, Martin Hrelja, Maslinka Kempf-Pamić, Aldo Modrušan, Paola Perković, Vedran Perković, Jadranka Pernat, Boris Pulić, Patricia Fornažar-Čendak, Gordana Radić, Evelina Damuggia i Marija Paliaga Breški.

Opća planinarska škola temeljni je oblik školovanja u Hrvatskom planinarskom savezu (HPS). Opća planinarska škola predstavlja osnovu za školovanje svih kadrova u organiziranom hrvatskom planinarstvu zbog stjecanje općih znanja i vještina iz područja planinarstva. Njezin jedinstveni program omogućava jednoliko i kvalitetno pripremanje kadrova za nastavak školovanja, a svim polaznicima daje osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama i djelovanje unutar planinarske udruge, u skladu sa željama pojedinca i sredine u kojoj djeluje. Organizator planinarske škole može biti isključivo planinarsko društvo/klub (jedno ili više zajednički) ili županijski/gradski savez registrirani u HPS-u.

RASPORED PREDAVANJA

srijeda, 14.11.2012. u 18:00 sati (trajanje 3 sata)
Predavači: Jasna Sabadin i Marin Popić
Teme: Povijest planinarstva, Planinarska organizacija, Meteorologija

četvrtak, 22.11.2012. u 18:00 sati (trajanje 3 sata)
Predavač: Marin Popić
Teme: Poznavanje planina, Zaštita prirode, Oprema

četvrtak, 29.11.2012. u 18:00 sati (trajanje 3 sata)
Predavač: Marin Popić
Teme: Opasnosti u planinama, Pripreme za odlazak u planinu, Boravak u planinama

četvrtak, 06.12.2012. u 18:00 sati (trajanje 3-4 sata)
Predavači: liječnica iz Doma zdravlja i Marin Popić
Teme: Prva pomoć, Kretanje u planinama

četvrtak, 13.12.2012. u 18:00 sati (trajanje 4 sata)
Predavači: Toni Brozić i Marin Popić
Teme: Osnove spašavanja i HGSS, Osnove speleologije

četvrtak, 20.12.2012. u 18:00 sati (trajanje 4 sata)
Predavači: Jasna Sabadin i Marin Popić
Teme: Korištenje tehničke opreme, Orijentacija

Napomene:
1. Provjera stečenog znanja (vježbe) će biti na terenu bez snijega i sa snijegom u sklopu redovnih pohoda HPD Montero.
2. Po završetku tečaja i izvršenoj provjeri znanja na terenu, svi će sudionici dobiti uvjerenje o uspješnom završetku istog. Na osnovi toga može se nastaviti školovanje za rad u Vodičkoj službi HPS.

Nastava će se održati u prostorijama Doma kulture u Rovinju.