Od 15.06.2020. do 15.09.2020. odlukom Upravnog odbora PD Montero organizirano je ljetno dežurstvo prema sljedećem rasporedu:
15.06.-15.07. – Vasilija Ciceran, 091/2522743
16.07.-15.08. – Maslinka Kempf, 091/5855575
16.08.-15.09. – Tatjana Burić, 098/791308