Iz tiska je izašao planinarski kalendar za 2022.god. Molim da se prijave svi koji žele kalendar da se može naručiti. Prijave do 06.12.2021. na telefon 098/9655774 (Radojka Bajin).