Predviđena ruta: Botu – staza Sv. Kocijana – Paz – Borut (za sve sudionike)
Staza je lagana, predviđeno vrijeme hodanja je 4-5 sati, dužina kružne staze je 13km. Nakon povratka u Borut dio grupe koja želi odlazi preko staze Sv. Silvestra do Draguća i natrag do Boruta (još cca 10km). Hrana i piće iz ruksaka.
Vođenje: Loredana Šperanda (091/9507501) i Gracijela Grubiša (099/6585693). Odlazak na pohod osobnim prijevozom.
Dolaskom na pohod svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na pohodu te da pohodu pristupa na vlastitu odgovornost i da će se pridržavati uputa vodiča.

Uprava Društva