Polazak:
Rovinj (autobusna) u 7,30 sati
Ostali sudionici izvan Rovinja po dogovoru.

Program: autobusom idemo preko Žminja,Sv.Katarine i Vozilića do restorana Dorina gdje pravimo kraću pauzu i onda nastavljamo do vidikovca Plomin odakle počinje pješačka staza na Plominsku goru.
Počinjemo pohod sa 182 m/n/v preko Plominske gore do najviše točke našeg pješačenja na 607 m/n/v. Put je većim dijelom kamenjar te je potreban oprez i duboke cipele. Obronci Plominske gore staništa su rijetkih i ugroženih biljnih vrsta i nekih rijetkih ptica (sivi sokol i suri orao) a u mnogobrojnim pećinama živi velik broj šišmiša.

Pohod traje cca.4-5 sati, srednje je zahtjevan i potrebna je dobra kondicija. Za ručak dogovor u autobusu.
Sa sobom ponijeti planinarsku opremu i zaštitu primjerenu za ovo doba godine,hranu i napitke prema osobnim potrebama.

Prijava i uplata akontacije od 70.00 kn u prostorijama društva u utorak od 18-19 sati.
Informacije na telefon:Radojka B.—-098 96 55 77

NAPOMENA: Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ima zdravstvene,fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu te da će se pridržavati plana izleta,uputa i odluka vodiča.Vodič zadržava pravo promjene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti i vremenskih neprilika.

Vodič: Maslinka Kempf