Temeljem člana 21.statuta PD „Montero“ Rovinj pozivamo sve članove i simpatizere na

REDOVNU SKUPŠTINU

koja će se održati u petak, 03.02.2017.godine u Domu kulture Rovinj sa početkom u 18,00 sati.
Molimo da se odazovete u što većem broju.

Predsjednik PD“Montero“ Rovinj
Radojka Bajin