Od 15.06.2017. do 14.09.2017. odlukom Upravnog odbora PD Montero organizirano je ljetno dežurstvo prema sljedećem rasporedu:
15.06.-15.07. – Maslinka Kampf Pamić, 091/5855575
16.07.-15.08. – Vedran Perković, 098/874360
16.08.-14.09. – Radojka Bajin, 098/9655774