Polazak iz Rovinja: 07.00 h sa autobusnog kolodvora
Iz Pazina: 07.30 sa Etradexa Pazin

Program pohoda:
Iz Rovinja preko Vrata Jadrana gdje pravimo kratku pauzu i dalje kroz Fužine, Liča do Vagabundine kolibe odakle se kreće na Viševicu (1428 m/n/v).
Vagabundina koliba nalazi se na 864 m/n/v.
Zimski pohod organizira PD Strilež iz Crikvenice i to je 23.zimski pohod. Dužina staze je oko 13 km i vrijeme hoda oko 5-6 sati sa povratkom.

OPREMA: Obavezna zimska oprema i svjetiljka.Topli napitak i zaštita od hladnoće i voda.

Cijena izleta je 120.00 kn samo autobus. Ručak u Vagabundinoj kolibi po popularnim cijenama.
Dogovor o ručku kod uplate pohoda u prostorijama društva u četvrtak,12.01.2017. od 19-20 h.
Informacije na broj: 098 96 55 774,Radojka B.

Odazivom na pohod svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat sa uvjetima pohoda te da ispunjava zdravstvene,fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na pohodu,te da na pohod pristupa na vlastitu odgovornost i da ima plaćenu članarinu za 2017.godinu.

Organizator pohoda: Radojka Bajin