U suradnji sa PD “Glas Istre“ i školom planinara organiziramo edukativni izlet na Rt Kamenjak u premanturi u nedjelju, 28.02.2016.

Polazak iz Rovinja u 07,45 h sa autobusnog kolodvora.

Program izleta:
Dolazak u Premanturu ,kraća pauza i u 09,00 h odlazak na edukativno predavanje o flori i fauni te povijesti RT Kamenjak.
U 10,00 h krećemo na izlet oko Rta Kamenjak.

Pauza za ručak kod Vlade u Safari baru. Ručak je iz ranca.

Prijave i obavezna uplata izleta od 60,00 kn vrši se u prostorijama društva četvrtkom od 19-20 sati i na tel:Radojka Bajin-098 96 55 774.

Oprema za nisko gorje i zaštita od vremenskih nepogoda.
Svaki sudionik prijavom na izlet potvrđuje da ima plaćenu članarinu za tekuću godinu,zdravstvene.fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu.
Vodič zadržava pravo promjene plana izleta u slućaju nepredviđenih okolnosti i lošeg vremena.

Organizator izleta iz Rovinja:
Radojka Bajin