POLASCI:
Iz Rovinja ( autobusna ) u 7,00 sati
Iz Pazina ( Etradex ) u 7,30 sati

Pohod počinje u 9,00 sati. Ukupno se hoda približno 5 sati. Prolazimo podno
Velog vrha 467 m n/v, slijedi staza do Oštrog vrha 531 m n/v.
Moguće je posjetiti crkvu Sv. Mateja te dalje do Skitače.
Oko Skitače zanimljivosti su suze sv. Lucije i vidikovac Orlić 470 m n/v.

Sa sobom ponijeti hranu, napitke ( jer putem do Skitače nema vode ), i standardnu planinarsku opremu za ovo doba godine.

Cijena prijevoza je približno oko 70,00 kn ovisno o broju učesnika.
Prilikom prijave uplatiti akontaciju u iznosu od 50,00 kn.
Ručak ( maneštra ) je moguće organizirati u Planinarskom domu na Skitači, te molimo zainteresirane da se prijave.

Prijave na mobitel 098 421 470 Ozretić Lodovico ili 098 96 55 774 Bajin Radojka
najkasnije do 13.02.2014.g. u prostorijama Društva od 19,00 do 20,00 sati.

Organizira i vodi: Lodovico Ozretić

NAPOMENA: Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu i da pristupa izletu na vlastitu odgovornost. Vodič zadržava pravo promjene plana izleta u slučaju nepredvidivih okolnosti.