Temeljem članka 17. Statuta Planinarskog društva „ Montero „ Rovinj pozivam Vas na
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della Societa alpina „ Montero „ di Rovigno La invito all’

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU PD „ MONTERO „ ROVINJ
ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SA „ MONTERO „ DI ROVIGNO

koja će se održati u četvrtak 28.03.2013. godine u Domu kulture Rovinj sa početkom u 18,00 sati.
che si terra giovedi 28.03.2013. nella Casa della cultura di Rovigno alle ore 18,00.

Dnevni red:
Ordine del giorno:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje odaziva.
Apertura della Assemblea e conferma della presenza.
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
Nomina della presidenza lavorativa, del verbalista e dei verificatori.
3. Izvješće o radu u 2012.godini – Analisi del lavoro nell’ anno 2012.
4. Financijsko izvješće za 2012. godinu. – Analisi finanziaria per l’anno 2012.
5. Izvješće Nadzornog odbora – Analisi del Consiglio di controlli.
6. Izvješće rada Suda časti – Analisi del Giuri d’onore.
7. Program rada za 2013.godinu – Programma di lavoro per il 2013.
8. Financijski plan za 2013.godinu – Programma finanziario per il 2013.
9. Razno – Varie.

Srdačan planinarski pozdrav!
Un saluto cordiale all’ alpina!

Predsjednik PD „ Montero „ Rovinj – Presidente della SA „Montero“ Rovigno: Lodovico Ozretić