POLAZAK:
iz Rovinja ( Autobusna ) u 7,30 sati
Iz Pazina „ Etradex „ u 8,10 sati

Program će se dogovoriti sa vodičima dan prije polaska, vodeći računa o vremenskim uvjetima i eventualno o visini snježnog pokrivača.
Svakako program će biti sročen tako da svaki planinar može birati ( prema vlastitim snagama i znanju ) kojoj će grupi pripasti.
I grupa – jači hodači
II grupa- slabiji hodači

Sa sobom ponijeti:
1. Planinarsku opremu za ovo doba godine.
2. Hranu i napitke za približno 5 sati hoda.

Večera ili kasni ručak moguć je u „ Albi“ – Lupoglav za one popularne cijene koje svi poznamo: maneštra bez priloga 25,00 kn sa prilogom 35,00 kn, fuži ili njoki od 40,00 do 45,00 kn.
Prilikom upisa molim da se izjasnite za koji ste se menu odlučili, jer se improvizacije neće uvažiti.
Cijena prijevoza 50,00 kn . Plaćanje se vrši prilikom upisa, iznimka su planinari iz drugih mjesta koji će navedeni iznos platiti u autobusu.
Upisi u sjedištu Društva četvrtkom od 19,00 do 20,00 sati zaključno sa 26.01.2012.g. , odnosno do popunjenja mjesta u autobusu.

Informacije na mob. br. 098 421 470 Ozretić Lodovico ili 098 96 55 774 Bajin Radojka