POLASCI:
iz Rovinja ( autobusna ) u 7,00 sati
iz Pazina ( Etradex ) u 7,30 sati

Stanka na Vratima Jadrana 20 ‘min. Nastavak vožnje do Potkilavca odnosno Dražica. Pohod počinje u 9,30 sati.

07.10.2012. – nedjelja
Za uspon na Hahliće do Doma moguće su dvije varijante:
1. za jače hodače kroz Mudnu dol 4 sata hoda.
2. na Čeku ili Kolci 3,5 sati hoda
U popodnervnim satima ( prema dogovoru ) uspon na Fratar , te povratak preko Suhog vrha do Doma. Večera , drženje i odmor.

08.10.2012. – ponedjeljak
U 7,00 sati pokret za Obruč 1376 m n/v ukupno 3 sata hoda. Za jače hodače nastavak na Malo i Velo Pakleno i Nape do Doma.
Slijedi spuštanje do Potkilavca 3 sata hoda, te povratak kućama.

Planinari moraju biti opremljeni za ovo doba godine. Sa sobom ponijeti dovoljno hrane i vode prema vlastitim potrebama.
1. spavanje u Domu Hahlići iznosi 40,00 kn
2. prijevoz autobusom ( za 2 dana sa troškovima spavanja šofera ) približno 150,00 kn
3. maneštra 25,00 kn + kobasica 10,00 kn.

Molim zainteresirane da se za sve informacije jave Lodovicu Ozretiću na mob. br. 098 421 470 ili Radojki Bajin na mob. br. 098 96 55 774.
Upisi najkasnije do 04.10.2012.g. – četvrtak u Društvu od 19,00 do 20,00 sati,

NAPOMENA:
Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene, psihofizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima plaćenu članarinu kod planinarskog društva za tekuću godinu, da pristupa izletu na vlastitu odgovornost, te da će se pridržavati plana izleta, te odluka i uputa vodiča. Vodič zadržava pravo promjene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti ili vremenskih neprilika.

Organizira i vodi: Lodovico Ozretić