POLASCI:
-iz Pule (ukoliko ima barem 6 planinara) u 6,00 sati
-iz Rovinja (autobusna) u 6,30 sati
-iz Pazina (“Etradex”) u 7,00 sati

Vozimo se autobusom do Vrata Jadrana ( stanka 20 minuta ), dalje do Potkilavca na Dražici  iznad Rijeke. Pohod počinje u 9,00 sati.

Moguće su dvije varijante:
1. Sa Potkilavca u smjeru Hahlića uz stalno penjanje dolazimo do Planinarskog doma 1158 mn/v. Hoda se 3,30 sati. Nakon kraćeg odmora krećemo na Obruč ili Fratar približno 1350 mn/v. Slijedi u popodnevnim satima spuštanje 2 – 2,30 sati hoda.

2. Jači hodači kreču isto sa Potkilavca, te se odvajaju za Mudnu dol (vododerina), gdje će naići na nekoliko sajla i jedne stepenice. Hoda se ukupno 4,00 sati, te se spajaju sa prvom grupom.

Napominjem da su obje varijante zahtjevne i traže dobru fizičku kondiciju (pohod možemo svrstati u zahtjevan), te opremu prema vremenskim uvjetima. U Domu je moguće dobiti neku maneštru ili jotu, tako da neće biti drugih zaustavljanja.

Informacije i upisi četvrtkom od 19,00 do 20,00 sati u prostorijama Društva ili na mob:
– Ozretić Lodovico 098 421 470  ili Bajin Radojka 098 9655 774

Organizira i vodi: Lodovico Ozretić