POLAZAK:
– iz Rovinja u 08,00 sati

U   9,45 h okupljamo se kod crkve u Sutivancu i polazimo  preko sela Medančići odakle se kroz šumu spuštamo do izvora Sv. Antona, zatim prolazimo kroz dolinu rijeke Raše, nakon koje dolazimo na uspon do Gorice te preko šume-Vetve do Batluga, gdje nas čeka autobus i večera.

Cijena prijevoza zavisi od broja učesnika

Put nije zahtjevan, oprema standardna, a vrijeme hoda je 4 sata.

Prijave i uplate vršiti u klubu četvrtak od 19 do 20 sati kod Nives Družetić ili na telefon 098/1757-480

Organizira i vodi: Nives Družetić