• Osorčica 2011

Autori fotografija: Bajin Radojka, Dapinguente Vesna, Dobrača Igor, Ležaić Dina, Paulišić Edita, Rajko Mario, Šetić Jelica, Šumaher Helena