SASTANCI DRUŠTVA ODRŽAVAJU SE SVAKI UTORAK 19:00-20:00 SATI NA NOVOJ ADRESI A. FERRI 39