Odgoda aktivnosti

U svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 informiramo članove društva kako se sastanci i izleti do 14. 04. 2020. neće održavati.