Pozivamo sve članove da reguliraju članarinu za 2018. godinu. SASTANCI DRUŠTVA ODRŽAVAJU SE UTORKOM OD 18.00 DO 19.00 SATI